19 Nov 2016

bahan-kimia-berbahaya
Keamanan pengangkutan bahan kimia berbahaya sangat penting, agar terhindar dari mala petaka bagi tenaga kerja, kerusakan harta maupun kerugian jiwa termaksud alat angkutan. Dalam kegiatan transportasi bahan kimia berbahaya, bahaya utama adalah bahaya kebakaran dan ledakan. Dalam pengangkutanya perlu dipertimbangkan factor-faktor antara lain: pengaturan muatan secara keseluruhan, penga...