bahan-kimia-berbahaya

19 Nov 2016

Mengangkut Bahan Kimia Berbahaya

Keamanan pengangkutan bahan kimia berbahaya sangat penting, agar terhindar dari mala petaka bagi tenaga kerja, kerusakan harta maupun kerugian jiwa termaksud alat angkutan. Dalam kegiatan transportasi bahan kimia berbahaya, bahaya utama adalah bahaya kebakaran dan ledakan.

Dalam pengangkutanya perlu dipertimbangkan factor-faktor antara lain: pengaturan muatan secara keseluruhan, pengaruh gerakan alat pengangkutan dalam cuaca yang tidak baik, pengaruh perubahan suhu, dan kelembaban terhadap keselamatan bahan kimia yang diangkut dan lain-lain.

Dalam pengangkutan bahan kimia berbahaya, pengemudi atau setiap orang yang terlibat dalam proses pengangkutan harus dibekali pengetahuan tentang bahaya bahan kimia yang diangkut dan upaya pencegahannya, tindakan bila terjadi kebocoran, kebakaran atau kecelakaan dan alamat untuk meminta petolongan.

Penyimpanan dan Pembuangan sisa bahan kimia tidak sama dengan pembuangan bahan buangan lainnya. Bahan kimia berbahaya yang akan dibuang hendaknya diolah terlebih dahulu, dikemas dalam drum, botol, kaleng, truk, tangki, atau lainnya dengan table atau label yang jelas.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *